Deterministic Blog

Maclaurin Series

I decided to do a presentation on Maclaurin series for Maths AA HL class, which is in the curriculum. I made the slides for the presentation using Beamer (with LaTeX), and honestly, it was great. By the way, I kind of utilised 3B1B’s technique of teaching. Taylor Swift Series (Maclaurin Series), a joke.

PDF Version

read more

Hakkari'de Bir Mevsim Üzerine

Hakkaride Bir Mevsim eseri, geçmiş hayatından hiçbir şey hatırlamayan bir kahramanın gördükleri ve öğrendikleri ile kendini bulma yolculuğunu gözler önüne sermektedir. Kendini sadece bir denizci olarak hatırlayan başkahraman, adını ve yüzünü bile hatırlamamaktadır. Bir düş niteliğinde başlayan hikâye, başkahramanın yabancılar arasında bir yabancıyken köyün bir parçası oldukça hikâye gerçekliğe dönüşmüştür. Bu süreçte ise başkahraman -bir diğer adıyla “O”- Pirkanis köyü için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışmıştır. Bu anlamda da köyün çocuklarını eğitmeyi hedeflemiştir.

read more

Arabalar Beş Kuruşu'nda Yoksulluk Teması

“Arabalar Beş Kuruşa” hikâyesinde, toplumun iki farklı kesiminde bulunan iki çocuğun ve o çocukların annelerinin etkileşimi ve konuşmaları anlatılmaktadır. Aynı mektebe giden bu iki çocuklardan birisi çok zengin olarak, diğeri de çok yoksul olarak karşımıza çıkmaktadır. İki farklı kesimin zıtlıklarının anlatıldığı bu hikâyede zengin olan çocuk palto ile beyaz tozluk ve çocuğun annesi kürk manto ile yılan derili iskarpin giymektedir, fakir olan çocuğun kıyafetleri belirli bir şekilde belirtilmemiş olmasıyla çocuğun kıyafetinin önemsiz olduğu ve yeterince olmadığı dile getirilmektedir.

read more

Franz Kafka’nın Dönüşüm Eserindeki Çeviri Farklılıkları

Last Update: January 28, 2023.

PDF Version

read more

Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı Eserindeki Göç Sorunun ve Gecekondulaşmanın İncelenmesi

Last Update: July 27, 2022.

PDF Version

read more

Attila İlhan’ın Viyolonsel Yalnızlığı ve İkinci Viyolonsel Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

Last Update: January 17, 2022.

PDF Version

read more